Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa syvä­ren­tout­ta­vaan ja tasa­pai­not­ta­vaan hoitoon!

Ajan­va­rauk­set:

ajan­va­raus @ chintana.fi

045 1633929 /Chintana

UUSI vas­taan­ot­to:

Kunin­kaan­ka­tu 39, Tam­pe­re. Katutaso.

 

Koti­vas­taan­ot­to:

Pul­le­ri­ki­nah­de 6, Tampere

Ilmai­sia vie­ras­paik­ko­ja. Bus­si nro 10. Ratik­ka 3 (10min kävelymatka).

 

 

Mikä­li tulet hoi­toon ensim­mäis­tä kertaa:

Lataa, tulos­ta ja täy­tät ohei­nen Hyvin­voin­ti- ja ter­veys­lo­ma­ke. Tuo se tul­les­sa­si ensim­mäi­sel­le hoi­to­ker­ral­le, vaih­toeh­toi­ses­ti voit sen lähet­tää yhtä viik­koa ennen hoi­toai­kaa säh­kö­pos­tit­se: ajanvaraus@chintana.fi

Lataa Hyvin­voin­ti­lo­ma­ke tästä

 

Hoi­toa­jan peruuttaminen:

Kii­tos, että muu­tat tai perut hoi­toa­jat hyvis­sä ajoin!

Huo­mioit­han seu­raa­vat peruutusehdot:

Huo­maat­han että peruu­tus on teh­tä­vä vähin­tään 24 tun­tia ennen varat­tua aikaa. Muu­toin hoi­don hin­ta veloitetaan.

Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ilmoi­tat­han välit­tö­mäs­ti niin siir­räm­me aikasi.

Ota yhteyt­tä

15 + 7 =

©2023 Chin­ta­na

G-LYQGM1CFCH