Into­hi­mo­ni on ohja­ta asiak­kaa­ni omaan voi­mal­li­seen ja sydä­mel­li­seen itseen­sä. Täl­löin jokin hänen sisim­mäs­sään ren­tou­tuu, hän alkaa säteil­lä, rakas­taa ja elää juu­ri sitä elä­mää mitä hänen on tar­koi­tet­tu elää.


Hoi­don jäl­keen asia­kas tun­tee juur­tu­neen­sa, kehon­sa ole­van tasa­pai­noi­nen ja hän ais­tii kuin­ka elä­män­voi­ma alkaa vir­ra­ta eli­mis­tös­sä.

Hän tun­tee syvää rau­haa. Elä­mä alkaa hel­pot­tua, yhteys omaan itseen­sä, lap­siin ja puo­li­soon syvenee.

Juu­ri eilen asiak­kaa­ni mai­nit­si hoi­don aikana:

“Niin kuin joku oli­si sytyt­tä­nyt valot pääl­le pääs­sä­ni. Ener­gia ja voi­ma taas vir­taa­vat kehossani”.

Olen niin iloi­nen kun asiat alkoi­vat taas innos­taa asia­kas­ta­ni ja hymy pala­si hänen huulilleen.

Chin­ta­na